Problem description


Pierwsze zadanie
(zamiana)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Napisz program, który wczytuje dwie liczby a następnie wypisuje je w odwrotnej kolejności.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne N oraz M oddzielone pojedynczym odstępem.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinny się znaleźć dwie liczby naturalne M oraz N oddzielone pojedynczym odstępem.

Ograniczenia

1 ≤ N, M ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
17 9
9 17