Problem description


Też proste wyrażenie
(proste-wyr-3)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Napisz program, który dla danych liczb całkowitych A i B obliczy wartość wyrażenia 4 ⋅ A2 + B2 − 4 ⋅ A ⋅ B.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite A i B oddzielone pojedynczym odstępem.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – wartość wyrażenia 4 ⋅ A2 + B2 − 4 ⋅ A ⋅ B.

Ograniczenia

 − 109 ≤ A, B ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
3 1
25