Problem description


Bardzo proste wyrażenie
(proste-wyr-1)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Napisz program, który dla danych dwóch liczb A i B obliczy wartość wyrażenia $\frac{A}{B^2}$.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite A i B, oddzielone pojedynczym odstępem.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą – wartość wyrażenia $\frac{A}{B^2}$.

Ograniczenia

Możesz założyć, że dane są tak dobrane, że A jest podzielne przez B2 i że zarówno dane jak i wynik zmieszczą się w standardowym całkowitoliczbowym typie danych.

Przykład

Wejście Wyjście
100 5
4