Problem description


Największy XOR
(najw-xor)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 0.50 s

Jasio ma zbiór liczb naturalnych. Chciałby wybrać z niego podzbiór XORujący się do największej możliwej wartości. Pomóż mu!

Napisz program, który: wczyta zbiór liczb naturalnych, wyznaczy największy możliwy XOR i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N określająca liczbę elementów zbioru. W drugim wierszu znajduje się ciąg N parami różnych liczb naturalnych Ai, pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba naturalna – największy XOR podzbioru zbioru podanego na wejściu.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 100 000, 1 ≤ Ai ≤ 1018.

Przykład

Input Output Explanation
4
3 7 4 10
14

Optymalne rozwiązanie to: 3 ⊕ 7 ⊕ 10 = 14.