Problem description


Proste wyrażenie
(B)
Limit pamięci: 64 MB
Limit czasu: 1.00 s

Dane jest jedno wyrażenie postaci A1B2C, gdzie A, B oraz C są nieujemnymi liczbami całkowitymi, a 1 oraz 2 są jednym z czterech możliwych działań arytmetycznych ze zbioru +, , oraz ÷. Twoim zadaniem jest policzyć wartość takiego wyrażenia, zachowując kolejność wykonywania działań. Dla przypomnienia, mnożenie oraz dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem, natomiast mnożenie i dzielenie czy dodawanie i odejmowanie wykonujemy w kolejności od lewej do prawej.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się wyrażenie postaci A1B2C, gdzie A, B, C są nieujemnymi liczbami całkowitymi, a 1 oraz 2 są jednym ze znaków +, -, * oraz / oznaczających odpowiednio dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie. Liczby oraz działania są od siebie odseparowane pojedynczą spacją.

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą będącą wynikiem działania. Możesz założyć, że dane wejściowe są tak dobrane, że niezależnie od wstawienia znaków nie nastąpi dzielenie przez 0 ani dzielenie niecałkowite.

Ograniczenia

0 ≤ A, B, C ≤ 1 000 000.

Przykład

Wejście Wyjście
2 + 2 * 2
6
Wejście Wyjście
12 / 6 / 2
1