Problem description


Ala ma kota
(A)
Limit pamięci: 64 MB
Limit czasu: 1.00 s

Każdy już słyszał, że Ala ma kota. Ale czy ktoś kiedyś sprawdził, czy podciąg ma Alę? Twoim zadaniem jest sprawdzić czy w ciągu znaków złożonym z małych liter alfabetu angielskiego znajduje się podciąg (niekoniecznie spójny) ala.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się ciąg znaków S złożony z małych liter alfabetu angielskiego.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinno znaleźć się słowo TAK, jeżeli w słowie S występuje podciąg ala, lub jedno słowo NIE w przeciwnym wypadku.

Ograniczenia

1 ≤ |S| ≤ 1 000 000.

Przykład

Wejście Wyjście
malwina
TAK
Wejście Wyjście
kotmaale
NIE