Problem description


Hakowanie kłódki
(klodka)
Limit pamięci: 8 MB
Limit czasu: 5.00 s

Po wielu latach ciężkich zmagań olimpijskich w końcu udało Ci się znaleźć pracę jako pentester kłódek w firmie Kłódexpol. Kłódki, których solidność przyszło Ci testować, zabezpieczone są szyfrem składającym się z N cyfr dziesiętnych (od 0 do 9). Mechanizm ten bardzo przypomina popularne rozwiązanie w zapięciach rowerowych. Na kłódkach znajduje się N pierścieni, które można obracać, a na każdym pierścieniu znajdują się wszystkie cyfry dziesiętne wypisane cyklicznie po kolei. Kłódka otwiera się, gdy cyfry wskazywane przez aktualną konfigurację pierścieni tworzą ustalony szyfr. Jak powszechnie wiadomo, im kłódka jest solidniejsza, tym więcej czasu potrzeba na jej otworzenie. Oczywistym jest też, że otwieranie kłódki trwa tym dłużej, im więcej razy należy obrócić pierścienie. Dobrym pomysłem byłoby więc przemieszanie cyferek na kłódce po jej zamknięciu w taki sposób, by otwieranie jej zajęło więcej czasu. Nic więc dziwnego, że firma Kłódexpol zamierza umieścić w swoich produktach sugestie takich konfiguracji. Eksperci od szyfrów mają już swoją propozycję, ale zbadanie jej solidności zostało powierzone Tobie. Mając podaną pewną konfigurację kłódki, oraz otwierający ją szyfr, musisz podać minimalną liczbę obrotów pierścieni potrzebną doskonałemu hakerowi kłódek do otworzenia tej kłódki.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba N, będąca liczbą pierścieni w kłódce. W drugim wierszu znajduje się N cyfr, i-ta z nich, oznaczana niżej jako ai, jest cyfrą na którą początkowo ustawiony jest i-ty pierścień kłódki. W trzecim wierszu znajduje się N cyfr, i-ta z nich, oznaczana niżej jako bi, jest i-tą cyfrą szyfru otwierającego kłódkę.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę, będącą najmniejszą liczbą obrotów pierścieni potrzebną do otworzenia kłódki.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 4 000 000, 0 ≤ ai, bi ≤ 9

Podzadania

Podzadanie Warunki Punkty
1 N = 5, ai, bi ∈ {0, 1} 30
2 N = 5 20
3 N ≤ 5 10
4 N ≤ 200 000 20
5 brak dodatkowych ograniczeń 20

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
3
3 4 1
5 8 9
8

Pierwszy pierścień można przekręcić o dwie pozycje do góry, drugi o cztery do góry, a trzeci o dwa w dół. Można dowieść, że jest to optymalne otworzenie kłódki.