Problem description


Dobre imię
(dobre-imie)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Każdy wie, że należy dbać o swoje dobre imię. Wie o tym również Jasio, który jakość imienia wycenia w następujący sposób: każda litera a daje jeden punkt, każda litera b dwa punkty, c trzy punkty i tak dalej aż do z, które daje aż dwadzieścia sześć punktów. Punkty za wszystkie litery należy zsumować. Im większa suma wartości liter, tym lepsze imię. A przynajmniej tak jest dla Jasia. W tym zadaniu używamy jedynie alfabetu angielskiego.

Jasio chce popracować nad swoim imieniem i wymienić w nim co najwyżej jedną literę na inną, w taki sposób, żeby zmaksymalizować wartość jego imienia. Ponieważ imiona warte dużo punktów są cool, zapewne koledzy Jasia również będą chcieli wymienić swoje imiona na nowe, lepsze. Pomóż mu więc i napisz program, który wczyta imię, wyznaczy jakie najlepsze imię można uzyskać zamieniając co najwyżej jedną literę na inną i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się niepusty ciąg małych liter alfabetu angielskiego – imię.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinien się znaleźć niepusty ciąg małych liter alfabetu angielskiego – najlepsze możliwe imię po poprawkach.

Jeżeli istnieje wiele możliwych poprawnych odpowiedzi, Twój program może wypisać dowolną z nich.

Ograniczenia

Długość imienia nie przekracza 1 000 000 znaków.

Przykład

Wejście Wyjście
jasio
jzsio
Wejście Wyjście Wyjaśnienie
jadziula
jzdziula

Odpowiedź jadziulz również byłaby zaakceptowana.

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
z
z

Imię z to najlepsze możliwe imię jednoliterowe, warte aż 26 punktów.