Problem description


Liczby dobre
(liczby-dobre)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Liczbę naturalną nazywamy dobrą, jeżeli spełnia ona następujące trzy warunki jednocześnie:

  • ma N cyfr w systemie dziesiętnym,
  • nie ma zer wiodących,
  • zawiera co najmniej jedną cyfrę 1.

Napisz program, który: wczyta liczbę naturalną N, wyznaczy ile jest liczb dobrych i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć liczba liczb dobrych.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 18.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
2
18

Liczby dobre w tym przypadku to: 10, 11, 12, …, 19, 21, 31, 41, …, 91.