Contest problemset description


Odzyskiwanie permutacji
(odzyskiwanie-permutacji)
Limit pamięci: 64 MB
Limit czasu: 2.50 s

W tym zadaniu celem jest odgadnąć wzór tajemniczej funkcji π.

O funkcji π wiadomo, że:

 • przyjmuje tylko jeden parametr x: liczbę naturalną od 1 do N włącznie,
 • zwraca jako wynik liczbę naturalną od 1 do N włącznie,
 • dla każdych dwóch różnych parametrów, funkcja zwraca różne wartości (dla każdego 1 ≤ x1 ≠ x2 ≤ N zachodzi π(x1) ≠ π(x2)),
 • dla każdej liczby naturalnej y od 1 do N włącznie, istnieje parametr x, że funkcja zwraca wynik y dla tego parametru (dla każdego 1 ≤ y ≤ N istnieje 1 ≤ x ≤ N, że π(x) = y).

Innymi słowy, funkcja π jest permutacją zbioru {1, 2, …, N}.

Otrzymujesz na wejściu liczbę naturalną N, wartości k oraz oraz dla każdej liczby naturalnej od 1 do N włącznie otrzymujesz dwie wartości: πk(x) oraz π(x). Dla przypomnienia: $f^n(x) = \underbrace{f(f(f(\ldots(f(}_n x))\ldots)))$.

Twoim celem jest obliczyć dla każdej liczby naturalnej x od 1 do N włącznie wartość π(x), czyli ustalić jawny wzór permutacji π.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N. W drugim wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne k oraz oddzielone pojedynczym odstępem. W kolejnych N wierszach znajdują się pary liczb naturalnych oddzielone pojedynczym odstępem. Liczby zapisane w (x+2)-gim wierszu określają kolejno wartości πk(x) oraz π(x).

Możesz założyć, że dane są tak dobrane, że rozwiązanie zadania istnieje.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście ciąg N liczb naturalnych pooddzielanych pojedynczymi odstępami: x-ta liczba ma określać wartość π(x). Jeżeli istnieje wiele możliwych rozwiązań, Twój program może wypisać dowolne z nich.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 500 000, 2 ≤ k, ℓ ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
9
2 3
4 2
1 5
6 9
8 1
2 8
3 7
9 3
5 4
7 6
5 8 7 2 4 9 6 1 3

Powtarzające się ciągi
(powtarzajace-ciagi)
Limit pamięci: 256 MB
Limit czasu: 2.00 s

W Bajtocji niedługo wybory. Bajtek ma już dość słuchania przemówień, w których politycy ciągle powtarzają nazwiska przeciwników. Ostatnie przemówienie przedstawiciela Bajtockiej Zjednoczonej Partii Informatyków. podniosło mu ciśnienie: polityk ten w zasadzie ciągle powtarzał to samo. Bajtek zapisał sobie transkrypt przemówienia i chciałby policzyć ile jest w nim powtórzeń. Dokładniej, interesuje go liczba różnych spójnych podsłów przemówienia, które występują w nim co najmniej trzy razy. Pomożesz?

Napisz program, który: wczyta transkrypt przemówienia, wyznaczy liczbę różnych spójnych jego fragmentów, które występują w przemówieniu co najmniej trzykrotnie i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się niepusty ciąg małych liter alfabetu angielskiego (bez żadnych odstępów) – treść przemówienia polityka.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – liczba różnych spójnych fragmentów przemówienia, które wystąpiły w nim co najmniej trzykrotnie.

Ograniczenia

Długość przemówienia nie przekracza 500 000 znaków.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
abaabab
3

W tym przypadku powtarzające się fragmenty przemówienia to: a, b oraz ab. Fragment a powtarza się nawet cztery razy.


Hackowanie generatora liczb pseudolosowych
(rng-hack)
Limit pamięci: 8 MB
Limit czasu: 0.25 s

Jasio wymyślił przepiękny generator liczb pseudolosowych zdolny wylosować prawie idealnie losowy ciąg dużych liczb.

Poniżej znajduje się implementacja Jasia:

long long johnny_next_random(long long previous) {
 return (previous + (previous >> 10) + 9876543210LL) % (1LL << 60);
}

vector<long long> johnny_random_numbers(long long sequence_length) {
 const long long seed = 12345678987654321LL;
 vector<long long> sequence;
 long long value = seed;
 for (int i = 0; i < sequence_length; i++) {
  value = johnny_next_random(value);
  sequence.push_back(value);
 }
 return sequence;
}

Zapewne widzisz od razu, że to beznadziejna implementacja i nie powinna być użyta do zastosowań kryptograficznych (na przykład do generowania kluczy). Aby przekonać o tym Jasia, powiesz mu ile jest liczb podzielnych przez 17 w ciągu johnny_random_numbers(N). Te same liczby występujące na różnych pozycjach w ciągu liczymy wielokrotnie.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N – parametr funkcji generującej ciąg liczb pseudolosowych.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna nieujemna liczba całkowita – liczba wystąpień liczb podzielnych przez 17 w ciągu johnny_random_numbers(N).

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
50
5

Indeksując ciąg od 0, wartość podzielna przez 17 występuje na pozycjach: 8, 18, 29, 33 oraz 34.