Problem description


Hackowanie generatora liczb pseudolosowych
(rng-hack)
Limit pamięci: 8 MB
Limit czasu: 0.25 s

Jasio wymyślił przepiękny generator liczb pseudolosowych zdolny wylosować prawie idealnie losowy ciąg dużych liczb.

Poniżej znajduje się implementacja Jasia:

long long johnny_next_random(long long previous) {
 return (previous + (previous >> 10) + 9876543210LL) % (1LL << 60);
}

vector<long long> johnny_random_numbers(long long sequence_length) {
 const long long seed = 12345678987654321LL;
 vector<long long> sequence;
 long long value = seed;
 for (int i = 0; i < sequence_length; i++) {
  value = johnny_next_random(value);
  sequence.push_back(value);
 }
 return sequence;
}

Zapewne widzisz od razu, że to beznadziejna implementacja i nie powinna być użyta do zastosowań kryptograficznych (na przykład do generowania kluczy). Aby przekonać o tym Jasia, powiesz mu ile jest liczb podzielnych przez 17 w ciągu johnny_random_numbers(N). Te same liczby występujące na różnych pozycjach w ciągu liczymy wielokrotnie.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N – parametr funkcji generującej ciąg liczb pseudolosowych.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna nieujemna liczba całkowita – liczba wystąpień liczb podzielnych przez 17 w ciągu johnny_random_numbers(N).

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
50
5

Indeksując ciąg od 0, wartość podzielna przez 17 występuje na pozycjach: 8, 18, 29, 33 oraz 34.