Problem description


Odzyskiwanie permutacji
(odzyskiwanie-permutacji)
Limit pamięci: 64 MB
Limit czasu: 2.50 s

W tym zadaniu celem jest odgadnąć wzór tajemniczej funkcji π.

O funkcji π wiadomo, że:

  • przyjmuje tylko jeden parametr x: liczbę naturalną od 1 do N włącznie,
  • zwraca jako wynik liczbę naturalną od 1 do N włącznie,
  • dla każdych dwóch różnych parametrów, funkcja zwraca różne wartości (dla każdego 1 ≤ x1 ≠ x2 ≤ N zachodzi π(x1) ≠ π(x2)),
  • dla każdej liczby naturalnej y od 1 do N włącznie, istnieje parametr x, że funkcja zwraca wynik y dla tego parametru (dla każdego 1 ≤ y ≤ N istnieje 1 ≤ x ≤ N, że π(x) = y).

Innymi słowy, funkcja π jest permutacją zbioru {1, 2, …, N}.

Otrzymujesz na wejściu liczbę naturalną N, wartości k oraz oraz dla każdej liczby naturalnej od 1 do N włącznie otrzymujesz dwie wartości: πk(x) oraz π(x). Dla przypomnienia: $f^n(x) = \underbrace{f(f(f(\ldots(f(}_n x))\ldots)))$.

Twoim celem jest obliczyć dla każdej liczby naturalnej x od 1 do N włącznie wartość π(x), czyli ustalić jawny wzór permutacji π.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N. W drugim wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne k oraz oddzielone pojedynczym odstępem. W kolejnych N wierszach znajdują się pary liczb naturalnych oddzielone pojedynczym odstępem. Liczby zapisane w (x+2)-gim wierszu określają kolejno wartości πk(x) oraz π(x).

Możesz założyć, że dane są tak dobrane, że rozwiązanie zadania istnieje.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście ciąg N liczb naturalnych pooddzielanych pojedynczymi odstępami: x-ta liczba ma określać wartość π(x). Jeżeli istnieje wiele możliwych rozwiązań, Twój program może wypisać dowolne z nich.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 500 000, 2 ≤ k, ℓ ≤ 109.

Przykład

Wejście Wyjście
9
2 3
4 2
1 5
6 9
8 1
2 8
3 7
9 3
5 4
7 6
5 8 7 2 4 9 6 1 3