Problem description


Pokrycie grządki
(A)
Limit pamięci: 256 MB
Limit czasu: 4.00 s

Jasio zainteresował się hodowlą truskawek. Rodzice przeznaczyli mu do dyspozycji jedno poletko ich ogrodu. Można myśleć, że jest to prosty, długi odcinek ogrodu, wzdłuż którego Jasio może hodować swoje truskawki. Z oczywistych powodów rządek należy pokryć agrowłókniną. Jasio ma do dyspozycji N kawałków materiału. Ustalił już, że i-ty kawałek powinien położyć od li-tego do ri-tego metra poletka. Ze względu na duże wiatry w rodzimych stronach Jasia, tkaninę należy odpowiednio zabezpieczyć przed porwaniem przez podmuchy wiatru. Ustalił, że i-ty kawałek powinien zostać przymocowany do gleby przy pomocy co najmniej wi specjalnych szpilek, aby mieć pewność, że siły natury nie zniszczą jego uprawy. Szpilkę można wbić w dowolny odcinek tkaniny, łącznie z krawędziami. Jako, że agrowłóknina jest bardzo cienka, to nie ma żadnego problemu, żeby jedna szpilka została przełożona przez wiele warstw tkaniny jednocześnie.

Jasio chciałby kupić jak najmniej szpilek, ale sam spędza całe dnie nad pielęgnowaniem i doglądaniem swojej plantacji. Pomóż mu i napisz program ile co najmniej szpilek musi kupić, żeby zrealizować swój plan pokrycia grządki agrowłókniną.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N oznaczająca liczbę kawałków agrowłókniny. W kolejnych N wierszach następuje opis kawałków. W i + 1-wszym wierszu znajdują się trzy liczby naturalne oddzielone pojedynczymi spacjami li, ri oraz wi, oznaczające odpowiednio lewy koniec włókniny, prawy koniec włókniny oraz liczbę szpilek, którą należy wbić w ten odcinek tkaniny.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba naturalna, oznaczająca minimalną liczbę potrzebnych szpilek.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 500 000, 1 ≤ li < ri ≤ 109, 1 ≤ wi ≤ 109.

W testach wartych 20% punktacji zachodzi warunek N ≤ 10.

W testach wartych 30% punktacji zachodzi warunek ri ≤ 500 000.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
4
1 5 6
2 3 4
5 7 7
1 7 10
11

Jedną z możliwości jest wbicie po 2 szpilki w 2. i 3. metrze grządki oraz 7 szpilek w 5. metrze.