Problem description


Liczba rozwiązań
(liczba-rozwiazan)
Limit pamięci: 64 MB
Limit czasu: 1.00 s

Pewnie umiesz już rozwiązywać proste nierówności, dlatego dzisiaj wyzwanie będzie nieco trudniejsze.

Twoim zadaniem jest policzenie liczby takich par dodatnich liczb całkowitych (x,y), dla których spełniona jest nierówność: x ⋅ y ⋅ (x+y) ≤ N.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się dodatnia liczba całkowita N.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita, będąca liczbą par spełniających nierówność.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018.

W testach wartych łącznie 20% maksymalnej punktacji zachodzi: N ≤ 1000.

W testach wartych łącznie 50% maksymalnej punktacji zachodzi: N ≤ 1 000 000.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
17
6

Rozwiązaniami są pary: (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1).

Wejście Wyjście
100
29