Problem description


Nocowiska Czołgów
(nocowiska)
Limit pamięci: 256 MB
Limit czasu: 2.00 s

Jest N nocowisk czołgów, które są połączone siecią N − 1 kabli. Okazało się jednak, że sieć ta jest niespójna, niektóre nocowiska nie są ze sobą połączone nawet pośrednio.

Generał przemyślał sprawę i uznał, że najtaniej będzie nie kupować nowych kabli tylko przepiąć stare, tak aby pomiędzy każdą parą nocowisk było (pośrednie lub bezpośrednie) połączenie.

Przepinanie polega na odpięciu kabla z obu nocowisk i wybraniu nowej pary, do której będzie on dodany.

Żeby się za bardzo nie napracować, generał chce wiedzieć ile minimalnie kabli musi przepiąć. Pomóż mu w tym zadaniu.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścią znajduje się liczb N oznaczająca liczbę nocowisk czołgów. W kolejnych N − 1 wierszach znajdują po dwie liczby x, y oznaczające połączenie kablem nocowisk x oraz y.

Mogło się zdarzyć, że kable były łączone bardzo dziwnie i x może być równe y oraz uporządkowane pary x, y pojawiają się parę razy na wejściu.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć minimalna liczba kabli, które trzeba przepiąć.

Ograniczenia

1 ≤ x, y ≤ N ≤ 1 000 000.

Przykład

Wejście Wyjście Wyjaśnienie
5
1 2
2 3
1 3
2 1
2

Można przepiąć kabel łączący nocowiska 1 i 2 i przepiąć go, by łączył nocowiska 2 i 4 oraz kabel łączący nocowiska 2 i 3, by po przepięciu łączył nocowiska 5 i 1.