Problem description


Gra terenowa
(gra-terenowa)
Memory limit: 128 MB
Time limit: 1.00 s

Jasio zabrał się ostatnio za pisanie gry komputerowej – Symulator Gry Terenowej. Jednym z problemów jaki musi rozwiązać jest generowanie planszy dla graczy.

Każda plansza reprezentuje kawałek lasu o długości N i szerokości M metrów. Każdy metr kwadratowy lasu może być albo zarośnięty przez drzewa i krzewy (oznaczamy to pole za pomocą symbolu #), albo kawałkiem polany (używamy symbolu O).

Na początku rozgrywki, gracz musi wybrać lokalizację swojej bazy, gdzie będzie się znajdowała flaga, którą będzie chciał wykraść przeciwnik. Z oczywistych względów, najlepszym kandydatem na bazę jest pole, które jest polaną, oraz dla którego wszystkie pola, które mają z nim chociaż jeden punkt wspólny są zarośnięte.

Jasio ma przygotowaną pewną liczbę szablonów map, dla których niektóre pola mają już przypisane zawartości, niektóre zaś jeszcze nie (te komórki oznaczmy symbolem ?). Wiadomo, że dla każdej komórki ? ma ona co najwyżej dwóch sąsiadów o wartości ?.

Jasio zastanawia się teraz dla danego szablonu, ile maksymalnie pól będzie spełniało wymogi dobrej bazy, jeżeli w optymalny sposób przypisze wartości wszystkim komórkom (takie plansze będą ciekawsze dla graczy).

Napisz program, który odpowie na pytanie Jasia i niniejszym przyśpieszy publikację gry Jasia.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne N i M oznaczające wymiary kawałka lasu, na którym będzie toczyła się rozgrywka.

W kolejnych n wierszach znajduje się po m symboli O, # lub ?, o podanym wyżej znaczeniu.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć maksymalna liczba pól spełniających kryteria dobrej bazy po przypisaniu wartości komórkom ?.

Ograniczenia

1 ≤ N, M ≤ 1 000.

Przykład

Input Output
5 6
?###??
#?O##?
##?###
####O?
#OO##O
3
Input Output
1 1
?
1