Problem description


Zapałki
(zapalki)
Memory limit: 128 MB
Time limit: 1.00 s

Jasio znalazł ostatnio na kuchennej kilka opakowań starych zapałek. Na opakowaniach znajdowały się rebusy, które wymagały przestawienia dokładnie jednej zapałki, tak aby równanie było spełnione.

Niestety Jasio jest bardzo niecierpliwy i zdołał rozwiązać tylko pierwszą z następujących łamigłówek:

image info

image info

image info

image info

Napisz dla Jasia program, który rozwiąże dla niego wszystkie zagadki!

image info

Powyżej przedstawiono wszystkie dozwolone cyfry i symbole (zwrot zapałek nie ma znaczenia).

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna t oznaczająca numer łamigłówki.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinno się znaleźć się rozwiązanie łamigłówki o danym numerze, napisane w jednej linii bez białych znaków (zgodnie z formatem jak w~przykładzie).

Rozwiązania łamigłówek są jednoznaczne.

Ograniczenia

1 ≤ t ≤ 4.

Przykład

Input Output
1
5+3=8